Stefanskirkens Unge Stemmer - Korskole (4-13 år)

Stefanskirkens korskole er et musikalsk tilbud for børn og unge i alderen 4-13 år. Målet med undervisningen er først og fremmest at fastholde børnenes naturlige glæde ved at synge sammen, og derudover at give børnene færdigheder til at synge flerstemmig musik, følge med i et nodebillede, have forståelse for puls og tempo og kontinuerligt forbedre frasering, formidling og intonation. Der arbejdes ud fra undervisningsmetoder, som er udviklet af Børnekorakademiet, og som er baseret på leg, bevægelse, solmisation (toner visualiseret med håndtegn) og den overordnede holdning, at børn kan lære alt, hvis bare det præsenteres rigtigt.

Korene deltager løbende i kirkens aktiviteter – til store glæde for både menigheden, lokalsamfundet, familie og venner af Stefanskirken.

Minikoret

Minikoret er Stefanskirkens begynderkor for børn fra 4-6 år. Børnene spænder fra store børnehavebørn op til børn i 0. klasse. I minikoret laver vi mange sanglege og synger nye og gamle børnesange. Vi tager også hul på solmisationsuniverset og arbejder lidt med at synge kanon. Vi øver meget på at være koncenterede, mens vi synger, og mest kun fjolle, når vi har pause. Minikoret deltager til Luciagudstjeneste og til Palmesøndag, og holder derudover sæsonkoncerter for forældre og venner.

Tidspunkt: mandage fra kl 16.30-17.30 i kirkerummet. Første gang i efteråret er 20. august.

(Man er velkommen til at komme fra kl 16 og få lidt at spise og drikke inden vi går i gang.)

Sted: Menighedshuset Karmel, Vedbækgade 12

Spirekoret

Spirekoret i Stefanskirken er for børn fra 7-9 år. Børnene går typisk i 1.-3. klasse. I spirekoret synger vi nye og gamle børnesange, salmer og mindre korsatser. Vi arbejder med solmisation og flerstemmighed, forståelse for noder, rytme og puls og synger masser af kanoner. Vi bevæger os meget mens vi synger, og bruger gerne fagter til at understøtte teksten. Børnene lærer at synge solo foran hinanden som en helt naturlig ting. Spirekoret deltager til Luciagudstjeste, Høstgudstjeneste og til Palmesøndag. Derudover  vil de deltage på udvalgte gudstjenester.

Tirsdage kl. 17-18 (første gang efter sommerferien er 21. august)

  Korprøverne foregår i menighedshuset Karmel på Vedbækgade 12, 2200 København N. Med jævne mellemrum går vi over i kirken for at stifte bekendtskab med rummet.

  Børnekoret

  Stefanskirkens Børnekor er for børn fra 10-13 år. Vi synger danske sange og salmer, sange på forskellige sprog, simple flerstemmige satser og kanoner. Vi arbejder fortsat med solmisation som bærende element for flerstemmigheden og med noder, rytme og puls. Vi træner børnene i at synge solo foran hinanden og til koncerter og gudstjenester. Børnekoret deltager til Luciagudstjeneste, Høstgudstjeneste og Luciagudstjeneste. Derudover deltager de på udvalgte søndagshøjmesser eller dåbsgudstjenester.

  Tirsdage kl. 15.30-16.30 (første gang efter sommerferien er 21. august)

   Korprøverne foregår i menighedshuset Karmel på Vedbækgade 12, 2200 København N. Med jævne mellemrum går vi over i kirken for at stifte bekendtskab med rummet.

    

   Pris og tilmelding

   Fælles for alle tre kor er en sæsonpris på 600 kr. En sæson svarer til et skoleår. Send en mail til ungestemmer@stefanskirken.dk med oplysning om barnets navn, alder, klassetrin og forældrenes kontaktoplysninger (mail og telefonnummer). Hvis man er ny i koret er de første to gange prøvegange, herefter opkræves kontigent. Efter tilmelding sendes velkomstbrev med retningslinjer, korkultur og mødeplan.

   Hvis man ønsker at søge menighedsrådet om friplads kan man henvende sig til sognepræst Pernille Østrem, mail: poes@km.dk.

    

   Indhold

   Undervisningen varetages Stine Borbye Edelvang, som har en solid baggrund inden for kormusik. Korene vil, på hver sin måde, fokusere på en sund, bred og musikalsk indlæring og udvikling. Vi indøver både klassisk og rytmisk musik. Vi lægger stor vægt på at styrke og opbygge samvær, venlighed, sociale kompetencer, musikalske oplevelser og respekt for hinanden.

    

   Planlægning og deltagelse

   Når betalingen har fundet sted modtager man en sæsonplan. Korene er en vigtig del af kirkens liv og vil komme til at deltage flere gange i løbet af en sæson. 

    

   Kalender:

   Deltagelse ved lørdagsdåb d 10/11 for spirekor og børnekor.

   Julearrangement i Meyers Madhus d 2/12 for spirekor og børnekor.

   Deltagelse ved luciagudstjeneste d 13/12 for alle kor.

   Deltagelse ved de 9 læsninger 15/12 for spirekor og børnekor.

   Det forventes naturligvis, at man gør alt, hvad man kan for at prioritere disse arrangementer, da det er en stor del af børnenes fællesskab og følelse af succes at få lov at vise, hvad de har lært i samlet flok. 

    

   Vi glæder os rigtig meget til at møde jer alle sammen - både nye og kendte ansigter.

    

   Mange hilsner,

   Stefanskirken og Korleder Stine Borbye Edelvang