Børnekor

Efter nytår starter Stefanskirkens børnekor op igen. Børnekorene får omtrent det samme format som de hidtil har haft, med enkelte ændringer på strukturen. Mere om dette nedenfor.

 

Tider og dage

Den vigtigste information er naturligvis hvilke dage og tidspunkter det kommer til at ligge. Det er altid et enormt puslespil med de mange aktiviteter, så det kommer til at se ud som følger:

  • Tirsdag 15.30-16.30: Juniorkor (4. - 6. klasse)
  • Tirsdag 17-18: Børnekor (1. - 3. klasse)
  • Onsdag 16-17: Ungdomskor (7. - 9. klasse) 

 

Første undervisningsgang er henholdsvis 16. og 17. januar. 

Aldersinddelingen ovenfor er vores udgangspunkt. Det kan være, at der kommer ændringer, f.eks. i forhold til antal tilmeldte og andet, men det vil ikke vedrøre de mindste. Hvis der er 0. Klasseselever som i samråd med forældrene mener, de er klar og motiverede, så kan vi snakke om muligheden for undtagelser. Dette vil være en individuel vurdering.

 

Korprøverne foregår i menighedshuset Karmel på Vedbækgade 12, 2200 København N. Med jævne mellemrum går vi over i kirken for at stifte bekendtskab med rummet.

 

Pris og tilmelding

Fælles for alle tre kor er en sæsonpris på 600 kr. En sæson svarer til et skoleår. Send en mail til ungestemmer@stefanskirken.dk med oplysning om barnets navn, alder, klassetrin og forældrenes kontaktoplysninger (mail og telefonnummer).

Hvis man ønsker at søge menighedsrådet om friplads kan man henvende sig til sognepræst Pernille Østrem, mail: poes@km.dk.

Af hensyn til holddynamik, fysiske rammer og opmærksomhed til hvert enkelt barn har vi et naturligt loft på antallet af børn. Hvis det mod forventning bliver et problem, så vil det være efter princippet først til mølle. 

 

Indhold

Undervisningen varetages af kirkens nyansatte korleder, Simon Jansfort, som har en baggrund indenfor både klassisk og rytmisk musik. Korene vil, på hver sin måde, fokusere på en sund, bred og musikalsk indlæring og udvikling. Det vil indebærer både klassisk og rytmisk musik. Men Simon vil især lægge stor vægt på at styrke og opbygge samvær, venlighed, sociale kompetencer, musikalske oplevelser og respekt for hinanden.

 

Planlægning og deltagelse

Når betalingen har fundet sted modtager man en sæsonplan. Korene er en vigtig del af kirkens liv og vil komme til at deltage flere gange i løbet af en sæson. På nuværende tidspunkt er datoerne ikke endeligt fastlagt, men det vil både være hverdage og weekender. Det forventes naturligvis, at man gør alt, hvad man kan for at prioritere disse arrangementer, da det er en stor del af børnenes fællesskab og følelse af succes at få lov at fremvise hvad de har lært i samlet flok. 

 

Vi glæder os rigtig meget til at møde jer alle sammen - både nye og kendte ansigter.

 

Mange hilsner,

Stefanskirken og Korleder Stine Borbye Edelvang