Menighedsrådet i Stefanskirken

Menighedsrådsmøder 2018-19

22. juni kl. 18
4. september kl. 18.30: Opstillings møde
13. september kl. 18.30
23. oktober kl. 18.30
30. november kl. 17: Konstituerende menighedsrådsmøde

17. januar kl. 18.30
20. februar kl. 18.30
20. marts kl. 18.30
14. maj kl. 18.30
24. juni kl. 18.30

 

Menighedsrådet i Sankt Stefans kirke består af 11 folkevalgte medlemmer samt to præster. Læs mere om menighedsrådets arbejde her.

 

Jane Hansen

Medlem af Menighedsrådet · Formand i Menighedsrådet

Adresse:
Thyrasgade 4, 309
2200 København N
E-mail: jane.hansen.cph@gmail.com
Tlf.: 21 40 70 05

 

 

Ole Benny Nielsen

Medlem af Menighedsrådet · Næstformand

E-mail: olebennynielsen@msn.com

 

 

Viola S. von Brockdorff-Albrechtsen

Medlem af Menighedsrådet · Kirkeværge

E-mail: violaalbrechtsen@gmail.com
Tlf.: 31 14 61 15

 

 

Iben Andersen

Medlem af Menighedsrådet · Kontaktperson

E-mail: iben37@gmail.com

 

 

Eva Plambeck Olsen

Medlem af Menighedsrådet · Kasserer

E-mail: eva.mads@parkmail.dk
 

 

Jon Hollesen

Medlem af Menighedsrådet

E-mail: jonhollesen@hotmail.com
 

 

Jens Christian Uldall-Hansen

Medlem af Menighedsrådet

E-mail: jenschr@hansenlys.dk
 

 

Mads Christoffersen

Medlem af Menighedsrådet

E-mail: mc74@live.dk
 

 

Jørgen Tørngren

Medlem af Menighedsrådet

 

 

 

Ole Hansen

Medlem af Menighedsrådet 

E-mail: olehansen@dukamail.dk

 

 

Alberte Steffen

Medlem af Menighedsrådet

E-mail: a_steffen@icloud.com

 

 

Pernille Østrem

Medlem af Menighedsrådet · Kirkebogsførende sognepræst

E-mail: poes@km.dk

 

 

Thomas Høg Nørager

Medlem af Menighedsrådet · Sognepræst

E-mail: thn@km.dk

 

 

Kevin Edelvang

Personalerepræsentant i Menighedsrådet · Organist

E-mail: organist@stefanskirken.dk

 

 

Claus R. Frandsen

Medlem af Menighedsrådet · Stedfortræder

E-mail: bredsnas3@gmail.com
Tlf.: 91 61 12 21

 

 

Charlotte H. Bak

Medlem af Menighedsrådet · Stedfortræder

 

 

Lene Thybo Nielsen

Medlem af Menighedsrådet · Stedfortræder

E-mail: valdesmormor@gmail.com

 

 

Anne-Lise Hermansen

Medlem af Menighedsrådet · Stedfortræder

E-mail: anne_lise_h@yahoo.dk

 

 

 

Medlem af Menighedsrådet

 

Adresse:

Hothers Plads 15, 4.th.

2200 København N

E-mail: pernille.stokholm@gmail.com

Tlf. 25 38 28 78