Kirkelige handlinger

I kirken foregår de kirkelige handlinger, som er de ritualer og administrative forretningsgange, der hører under Folkekirkens administration og myndighed.