Menighedsrådsvalg 2018, Opstillingsmøde den 4. september kl. 19.00, Vedbækgade 12, 1. sal

Dette er din chance for at få indflydelse på din kirke.
Stil op som kandidat til menighedsrådet for en 2-årig periode - eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd i en kirke, der er kendt for åbenhed, tolerance og rummelighed. Det kræver, at man er medlem af kirken, er fyldt 18 år eller har løst sognebånd til en af Stefanskirkens præster.

Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde den 4. september kl. 19.00 i Karmel, Vedbækgade 12, 1. sal.

De detaljerede regler for menighedsrådsvalget findes på www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2018/. Kandidatlister skal afleveres senest 1. oktober 2018 kl. 19.00 til enten formand for valgbestyrelsen Ole Benny Nielsen e-mail olebennynielsen@msn.com eller sognepostkassen e-mail 7051@sogn.dk.