Begravelse og bisættelse

Det er en svær tid, når man mister et familiemedlem eller en samlever. Der er ofte mange følelser i spil, og det kan derfor være svært at finde ud af, hvad man skal gøre i forbindelse med dødsfaldet. Vi har samlet informationer her på siden, så det bliver så overskueligt som muligt at planlægge begravelse eller bisættelse.

Det vigtigste er at tage kontakt til en bedemand. Bedemanden sørger for de praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet, bistår dig i valg af kiste og sørger for, at den afdøde afhentes og kommer til at ligge på en værdig måde frem til bisættelsen eller begravelsen. Derudover hjælper bedemanden dig med at finde en dato for den kirkelige handling og med at få kontakt til kirke eller kapel og den præst, der skal forestå bisættelse eller begravelse.

Der er forskel på en begravelse og en bisættelse. Ved en begravelse nedsænkes kisten i jorden på en kirkegård, og jordpåkastelsen foretages af præsten efter nedsænkningen. Ved en bisættelse foregår jordpåkastelsen i kirken eller på kapellet. Herefter transporteres kisten til et krematorium, hvor den brændes.  Asken placeres i en urne efter eget valg og nedsættes f.eks. på et gravsted eller i fællesgraven. Nærmeste pårørende vurderer, om afdøde skal begraves eller bisættes, medmindre afdøde selv har haft et sidste ønske.

Forud for bisættelse eller begravelse inviterer præsten de nærmeste pårørende til en samtale. Her kan man fortælle om afdøde og finde frem til hvilke salmer, der skal synges. Hvis man har særlige ønsker til musik eller læsninger, kan man også tale med præsten om det. Præsten tager ansvar for, at den kirkelige handling kommer til at foregå i afdødes ånd og på en måde, hvor de efterladte, får taget en god og værdig afsked.

Oplever du et dødsfald i familien eller i omgangskredsen, er du altid velkommen til at kontakte kirkens præster til en samtale, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Der er også mulighed for en opfølgende samtale med præsten efter begravelsen eller bisættelsen, hvis der er behov for det.

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, har man ikke krav på at få en kirkelig begravelse eller bisættelse. Ønsker de efterladte alligevel, at en præst medvirker, kan man tage kontakt til en af vores præster, som så vil tage stilling til, om der kan laves en kirkelig handling alligevel.

Alle mennesker har lov til at skrive deres sidste vilje ned: Hvordan ønsker man at blive bisat eller begravet? Skal der være en præst til stede? Skal det være fra kirke eller kapel? Er der særlige salmer eller sange man ønsker sunget? Hvor skal familien samles efter bisættelsen? Ønsker man blomster eller i stedet bidrag til et velgørende formål?

Der er mange spørgsmål og mange måder at gøre det på. For nogle er det en tryghed at vide, at sådanne ting er på plads, før man skal herfra.

Du er velkommen til at kontakte præsterne i Stefanskirken, hvis du vil have hjælp til at skrive dine ønsker ned.