Menighedsrådet

Menighedsrådet i Stefanskirken

Menighedsrådsmøder 2023:
Menighedsrådsmøderne afholdes én gang om måneden kl. 18.30-21.00 i Menighedshuset Karmel, Vedbækgade 12. 
Hvis du ønsker det, kan du få dagsordenen til næste møde tilsendt. Skriv til os. 
Referatet vil efterfølgende kunne ses på kirkens hjemmside.

Menighedsrådet i Sankt Stefans kirke består af 11 folkevalgte medlemmer samt to præster.

Medlemmer af menighedsrådet 2022-24


Formand og kontaktperson:


Iben Andersen
Kontakt formanden


Næstformand:
Pernille Østrem


Kirkeværge og kasserer:
Eva Plambeck Olsen


Menige medlemmer:
Charlotte H. Bak
Jacobo Ramirez Nuñez
Toril Steffensen
Laura Månsson
Bente Kongerslev
Jane Thyrring Stouenberg
Anne-Lise Hermansen 
Ole Hansen

Præster:
Pernille Østrem, daglig leder
Thomas Høg Nørager

Uden for rådet:
Kevin Edelvang, organist og medarbejderrepræsentant

Arlette Gürtler, kordegn og sekretær for menighedsrådet
agr@km.dk