Personregistrering

Kirkekontoret håndterer personregistrering for alle borgere i Sankt Stefans sogn. Herunder navngivning, navneændring, fødselsregistrering og dødsanmeldelser, samt udskrivning af attester til dig og dit barn (under 18 år).

Anmeldelse af omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning og navneændring skal som udgangspunkt foretages  via  borger.dk, og signeres med NemID.

Har du eller din partner ikke dansk cpr-nummer, kan blanket(ter) printes ud via personregistrering.dk, udfyldes manuelt og afleveres på kirkekontoret til videre sagsbehandling.