Dåb

I Den danske folkekirke kan både børn og voksne blive døbt. Det er en kristen dåb, hvor vi døber i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. I forbindelse med dåben bliver man medlem af Folkekirken.

Når du eller dit barn skal døbes i Stefanskirken, skal du kontakte kirkekontoret så I kan aftale en dato for dåben. Kordegnen kan være behjælpelig med svar på praktiske og konkrete spørgsmål i forhold til dåben. Dåben kan foregå i forbindelse med en højmesse om søndagen eller til en af vores dåbsgudstjenester, som oftest ligger om lørdagen.  Kommmende konfirmander, der ikke er døbt i forvejen, døbes ved en særlig gudstjeneste i det tidlige forår forud for konfirmationen.

Forud for dåb af små børn, vil der blive afholdt en dåbssamtale. Ved dåbssamtalen fortæller præsten om dåben, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Også store børn og voksne kan blive døbt. Forud for dåben går man til dåbsforberedelse hos en af præsterne. Forberedelsen planlægges individuelt med præsten. Man kan for eksempel blive døbt efter højmessen eller en hverdagsaften, og selv være med til at planlægge gudstjenesten.

Når et barn skal døbes, skal der være mellem to og fem faddere, inkl. gudmor eller gudfar. Gudmor eller gudfar er den person, som bærer barnet. Som forælder kan man også vælge at bære barnet selv, og dermed blive gudmor eller -far.

Alle faddere skal være døbt, men det er ikke et krav, at man skal være medlem af folkekirken. Faddernes opgave er, at hjælpe forældrene med at opdrage barnet i den kristne tro. Mange vælger desuden også faddere, for at knytte de valgte personer tættere til barnet i dets opvækst. Nogle faddere vælger at fejre dåbsdagen med deres gudbørn årligt.

Er du voksen og skal døbes, skal der være minimum to vidner til stede. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du ønsker dåb for dig selv eller dit barn, kan du kontakte en af vores præster. I Stefanskirken synes vi det er vigtigt, at man vælger både til og fra på et informeret grundlag.

Hvis I som forældre ikke bare i tvivl, men måske direkte uenige om, hvorvidt dåben skal finde sted for jeres lille barn, er I ligeledes velkomne til en samtale med præsterne. De tilbyder gerne en afklarende samtale, med hensyn og rummelighed til begge sider.