Navngivning

Jeres barn skal have et navn senest 6 mdr. efter fødslen. I kan navngive barnet ved navngivning på www.borger.dk hvis I begge to har NemId eller ved dåb. Hvis I har aftale om navngivning ved  dåb efter de 6 mdr., er I velkomne til at kontakte os på kirkekontoret.

Hvad skal barnet hedde?

Er du/I i tvivl, om barnet må hedde det fornavn, du/I ønsker, kan det tjekkes på navnelisten over godkendte fornavne i Danmark

Hele navneloven kan hentes her.

Hvis du/I ønsker at give jeres barn et navn, som ikke er på listen over godkendte fornavne, er I velkomne til at søge om at få det godkendt. Der må i nogle tilfælde påregnes en længere sagsbehandlingstid før endelig afgørelse, men det er jo det hele værd, hvis det lykkes at få det godkendt, og I kan give jeres barn præcis det navn, I ønsker.  

OM NAVNE OG PLACERING

Fornavn(e):
I Danmark er det tilladt at have alle de fornavne man ønsker for sig selv eller sit barn.
Man kan bruge det kaldenavn som forældrene ønsker (eller barnet selv på et senere tidspunkt), uanset om det er 1., 2. eller 3. fornavn. 

Mellemnavn(e):
Mellemnavn(e) kan gives af fornavns- eller efternavnslignende karakter.
Fornavnslignende karakter anvendes - som udgangpunkt, til fornavne af modsat køn.
Efternavnslignende karakter anvendes når der ønskes mere end ét slægtsnavn, jf. nedenstående.

Efternavn: Det er kun tilladt at blive navngivet med ét efternavn i Danmark. 
2 slægtsnavne kan forbindes med bindestreg og dermed anses som ét efternavn, hvis det ønskes.

Er I i tvivl om noget, så ring til os på kirkekontoret på tlf. 2425 9600.