Kirke Care kursusprogram

Du kan downloade kursusprogrammet for Kirke Care Nørrebro her:

Kirke Care kursusprogram

27. april 16.00-22.00
Karmel, Vedbækgade 12
16.00-17: Velkomst: Fællessang og præsentation af frivillige og Kirke Care.
Kaffe og kage. Ved Pernille Østrem.
16.45-18.15: Kirke Cares betydning ifølge politiet. Hvordan kan Kirke Care gøre en positiv forskel. Ved Sebastian Ammentorp Bülow, Nordsjællands Politi Nørrebro set fra nærpolitiets synsvinkel og politiets ønsker for Kirke Care Nørrebro samt særlige opmærksomhedspunkter.
Ved Mette, repræsentant fra Nærpolitiet Nørrebro.
Grundregler i konflikthåndtering. Ved Sebastian Ammentorp Bülow.
18.15-19.00: Aftensmad
19.00-21.00: Kirke Cares værdier, formål og praksis. Ved Thyge Enevoldsen.
21.00-21.45: Øvelser at gå hjem på. Vi prøver uniformer og tøj og finder de rigtige størrelser.
21.45: Aftensang og på gensyn.

18. maj 16.00-22.00:
Kristuskirken i Baggesensgade 7
16.00-16.30: Velkomst: Fællessang, kaffe
og kage. Tanker og spørgsmål siden sidst.
16.30-17.30: Hvordan kan Kirke Care bidrage til positive kulturmøder og brobygning? Hvem møder vi på gaden og hvad kan vi gøre. Ungdomskultur på gaden. Ved Marc Johansson, afdelingsleder i Socialforvaltningen, Borgercenter Børn og Unge Nørrebro-Bispebjerg.
17.30-18.30: Hjemløse migranter, opsøgende arbejde og Herberget i Hillerødgade. Ved Maj Kastanje, Kirkens Korshær.
18.30: Aftensmad
19.15-21.30: Kirke Cares åndelige inspiration og gode nyheder i praksis. Ved Thyge Enevoldsen, Kirke Care-konsulent i Samvirkende Menighedsplejer
21.45-22.00: Aftensang og på gensyn.

1. juni 16.00-22.00
Simeons Kirke, Sjællandsgade 12B 16.00-16.45: Velkomst: Fællessang, kaffe og kage. Tanker og spørgsmål siden sidst.
16.45-18.15: Introduktion til SSP´s indsats på Nørrebro. Mødet med udsatte børn og unge. Unges misbrug. Ved Christian Klinke, diplomuddannet kriminolog, politifaglig forebygger, Forebyggelsessektionen Nord.
18.30-19.15: Aftensmad
19.15-20.30: Introduktion til det muslimske miljø på Nørrebro. Hvad er vigtigt i det gode møde mellem kristne og muslimer? Hvad kan vi gøre sammen? God tid til samtale. Ved Abdul Wahid Petersen, Imam.
20.45-21.45: Erfaringer med Kirke Care på Nørrebro indtil nu. Introduktion til udstyr og førstehjælp og resurser og samarbejdspartnere. Præsentation af frivilligaftale. Ved Pernille Østrem, Kirke Care-koordinator og gadepræst.
21.45-22.00: Aftensang og på gensyn.

Fredag den 3. juni 16.00-18.00:
Stefanshus, Stefansgade 22
Reception/Fernisering: For alle interesserede, og alle der har været
med til at gøre Kirke Care Nørrebro muligt. Musik og taler. Præsentation af de nye frivillige, kursusbeviser, frivilligaftaler. Hyggeligt samvær og fejring af Kirke Care Nørrebro.

Fredag den 3. juni:
Karmel, Vedbækgade 12
18.30-20.00 Spisning for de frivillige
20.00: Klar til start på gaden.
Opmuntring. Sendelse af Kirke Cares frivillige. Ved Tony Winter, Street Crafting Direct, Manchester, ekstern konsulent for Kirke Care Danmark.
22.00: Vi går på gaden i teams. Vi aftaler hvem, der går hvor og hvorlænge.
01.30: Debriefing, bøn og på gensyn.

PRAKTISK INFO
Tilmelding til kursus kan ske på stefanskirken.dk/kirke-care-tilmelding eller ved at skrive til gadepræst og
Kirke Care koordinator Pernille Østrem på 30360925 eller
kirkecarenoerrebro@gmail.com.
Det koster 400 kr. at deltage i de fire aftener. Dette inkluderer kaffe, kage og aftensmad. Hvis kursus-afgiften er en hindring, så skriv endelig en besked for at høre om muligheden for hel eller delvis refusion af beløbet. Man skal være fyldt 25 og have tilhørsforhold til en kirke for at blive frivillig i Kirke Care