Korskole

Vil du synge i kor? Vi vil gerne synge med dig! Vi mødes en gang om ugen, og så synger vi også med til familiegudstjenester i Stefanskirken - fx til fastelavn, påske og lucia. Nogle gange synger vi ude af huset, fx har vi sunget julekoncert i Meyers Madhus, og så prøver vi også at deltage i Børnekordage i Tivoli med en masse andre børnekor. En ny tradition er, at vi hvert år går luciaoptog på Den Røde Plads.

Stefanskirkens korskole er et musikalsk tilbud for børn og unge i alderen 4-15 år. Målet med undervisningen er først og fremmest at fastholde børnenes naturlige glæde ved at synge sammen, og derudover at give børnene færdigheder til at synge flerstemmig musik, følge med i et nodebillede, have forståelse for puls og tempo og kontinuerligt forbedre frasering, formidling og intonation. Der arbejdes ud fra undervisningsmetoder, som er udviklet af Børnekorakademiet, og som er baseret på leg, bevægelse, solmisation (toner visualiseret med håndtegn) og den overordnede holdning, at børn kan lære alt, hvis bare det præsenteres rigtigt.

Korene deltager løbende i kirkens aktiviteter – til store glæde for både menigheden, lokalsamfundet, familie og venner af Stefanskirken.

 

Læs mere om Minikoret her

Læs mere om Spirekoret her

Læs mere om Børnekoret her

 

Pris og tilmelding

Fælles for alle tre kor er en sæsonpris på 600 kr. En sæson svarer til et skoleår. Efter tilmelding sendes velkomstbrev med retningslinjer, korkultur og mødeplan.

De første to korprøver er prøvegange, hvorefter betaling finder sted. Ved tilmelding efter nytår betales der kun for en halv sæson.

Såfremt flere søskende deltager i Stefanskirkens korskole, gives der søskenderabat, sådan at der betales fuld pris for den dyreste plads, og halv pris for de øvrige pladser. Oplys i kommentarfeltet ved tilmelding, om søskenderabat ønskes.

Hvis man ønsker at søge menighedsrådet om friplads kan man henvende sig til sognepræst Thomas Høg Nørager, mail: thn@km.dk.

Indhold

Undervisningen varetages af Aya Jørgensen, som er uddannet klassisk og selv har oplevet glæden ved at synge i kor fra hun var helt ung. Korene vil, på hver deres måde, fokusere på en sund, bred og musikalsk indlæring og udvikling. Vi indøver både klassisk og rytmisk musik. Vi lægger stor vægt på at styrke og opbygge samvær, venlighed, sociale kompetencer, musikalske oplevelser og respekt for hinanden.

Spirekoret og børne- og juniorkoret akkompagneres af Kevin Borbye Edelvang.

Planlægning og deltagelse

Når betalingen har fundet sted modtager man en sæsonplan. Korene er en vigtig del af kirkens liv og vil komme til at deltage flere gange i løbet af en sæson. Vi melder altid datoerne ud i rigtig god tid, og forventer derfor, at det prioriteres at deltage både til korprøver og koncerter.

Hvis du har behov for at stille spørgsmål vedrørende korene, kan du skrive en mail til ungestemmer@stefanskirken.dk.

Kalender for korskole

2023:

Spire- og børnekor:

Onsdag d. 23. august kl. 17-18: Første korprøve

Søndag d. 17. september: Korene synger til Høstgudstjeneste kl. 13 og på høstmarked kl. 14.30

Uge 42: Efterårsferie

Onsdag d. 13. december: Luciagudstjeneste kl. 17

Minikor:

Mandag d. 21. august kl. 16.30-17.30: Første korprøve

Søndag d. 17. september: Korene synger til Høstgudstjeneste kl. 13 og på høstmarked kl. 14.30

Uge 42: Efterårsferie

Onsdag d. 13. december: Luciagudstjeneste kl. 17

 

Friplads til børneaktiviteter

Det er muligt for økonomisk trængte familier at søge friplads på alle børneaktiviteter i Stefanskirken, sådan at man ikke skal betale for at deltage. Hvis I har brug for en friplads til jeres barn kontakt sognepræst Thomas Høg Nørager på mail thn@km.dk.