Hvad er Kirke Care Nørrebro

KIRKE CARE NØRREBRO:

AT MØDE MENNESKER MED NÆRVÆR, LYDHØRHED OG OMSORG –

PÅ GADEN - I AFTEN- OG NATTELIVET - I DAGLIGDAGEN

Kirke Care Nørrebro er diakoni og omsorg – Guds kærlighed i nærvær og handling.

Kirke Care Nørrebro går på gaden i dag, eftermiddag og aften-timerne i teams af tre personer. 

Kirke Care Nørrebro er at være til stede med lydhørhed, omsorg og støtte til mennesker i bydelen efter behov. 

Kirke Care Nørrebro arbejder for at skabe relationer, fællesskab og tryghed i bydelen for alle, på tværs af tro og baggrund.

Kirke Care Nørrebro er genkendelig på jakker og t-shirts med logo.

Diakoni

Diakoni betyder ”tjeneste” og er en væsentlig del af den kristne kirkes og kristnes arbejde. Diakoni er at hjælpe de, der har behov, lytte uden at dømme, gå et stykke ad vejen med en fremmed, bøje sig ned og støtte de, der er faldet og befinde sig dér, hvor der er brug for medmenneskelighed og omsorg. Det er alle kristne, der har fået den opgave. I Kirke Care går frivillige og præster på gaden sammen for at bringe den gave ud på Nørrebro. 

Det bibelske udgangspunkt for dette arbejde er beretningen om den barmhjertige samaritaner, der IKKE går forbi, men standser op – der IKKE har for travlt med sig selv, men ser det andet menneske og træder til.

Hvem kan være frivillig?

Frivillige i Kirke Care Nørrebro er over 25 år – høj alder ingen hindring, tværtimod

Frivillige i Kirke Care Nørrebro går sammen i teams på tværs af køn og alder og i respekt for forskellighed

Frivillige i Kirke Care Nørrebro vedkender sig tilhørsforhold til en lokal kirke og har været tilknyttet mindst et år

Frivillige i Kirke Care Nørrebro har gennemført træning og undervisning, før de går på gaden

Frivillige i Kirke Care Nørrebro bruger 8-12 eftermiddage eller aftener om året på gaden

Frivillige i Kirke Care Nørrebro har vand, tæpper, slikkepinde, førstehjælpskit og tid og overskud med i rygsækken

Træning og undervisning

Alle frivillige i Kirke Care Nørrebro gennemgår et 4-afteners frivillig-kursus. Du kan læse mere om kurset og tilmelding ved at klikke her. På kurset stifter man bekendtskab med gadepræst og Kirke Care-koordinator på Nørrebro Pernille Østrem, Kirke Care-koordinator i Samvirkende Menighedsplejer Thyge Enevoldsen, politi, SSP, misbrugskonsulent, undervisere med erfaring i konflikthåndtering, gadeplansarbejde, førstehjælp m.m.

Undervejs i forløbet går man prøveture med en teamleder, finder den rigtige størrelse Kirke Care jakke, kasket og t-shirt, så man er klar til at gå på gaden i løbet af foråret. Som frivillig vil man kunne deltage i efteruddannelse og frivillig-fest. Hvis du vil på en prøvetur kan du læse mere ved at klikke her.

Hvem er med?

Projektet Kirke Care Nørrebro er foreløbig et to-årigt opstartsprojekt med gadepræst og koordinator Pernille Østrem som ankerkvinde. Pernille har været sognepræst siden 2009 i Stefanskirken på Nørrebro og er nu løskøbt til at starte projektet op på Nørrebro. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for folkekirker og frikirker på Nørrebro, og håbet er at mange folkekirker og frikirker i området vil være en del af Kirke Care Nørrebro, når vi snart stifter en forening og bliver en del af Kirke Care Danmark.

Foreningen Kirke Care Nørrebro 

Foreningen Kirke Care Nørrebro er nu oprettet. Læs foreningens vedtægter og referat fra årsmøde her.