Grundtvigsk Forum

Stefanskirken er grundtvigsk. Det har den været siden 1920’erne, hvor det for første gang blev de grundtvigsksindede, der blev valgt ind i menighedsrådet. 

Men hvad betyder dét egentlig? For det grundtvigske har både politiske, pædagogiske og kirkelige konnotationer. Samfundsmæssigt er Grundtvig kendt for citatet: ’da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt’.

I pædagogikken forstås læring, som noget der bliver til i en vekselvirkning mellem den, der ved noget; den, der skal vide noget og den nutidige verden - altså det stik modsatte af udenadslære. Kirkeligt forstås det grundtvigske, som det åbne og det frisindede i et frimodigt møde omkring åbne nadverbord, hvor enhver er velkommen. 

Når vi går ud ad kirkedøren, citerer vi gerne det gamle salmevers: ’Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde, da får vi lyst og lykke til at gøre gavn som Gud det vil, på allerbedste måde’.

Ved Stefanskirken har vi formaliseret den grundtvigske arv ved formelt at være tilknyttet landsorganisationen Grundtvigsk Forum, som har til huse i det gamle Vartov i Farvergade i København. Grundtvigsk Forum i Stefanskirken er organiseret som en forening, hvor der årligt afholdes generalforsamling med fremlæggelse af regnskab og aktiviteter og valg af tillidsposter. Grundtvigsk Forum i Stefanskirken har som sin fornemmeste opgave at samle penge ind, således at der i Stefanskirken kan laves folkeoplysning for høj som for lav i bedste grundtvigske ånd.

Folkeoplysning kan være foredragsaftener, sangeftermiddage og formiddagsfællesskaber. Det kan være bankoaftener og det kan være tværreligiøse venskabsarrangementer. Og så kan det være den inspiration som du komme med til bestyrelsen.

Indtægter kommer fra hovedsageligt fra det årlige høstmarked.  

Du kan læse foreningens vedtægter her.