Studiekreds i Stefanskirken

Stefanskirkens præster afholder løbende studiekredse. Emnerne for studiekredsene varierer og annoceres her på hjemmesiden. Der er oftest én studiekreds pr. halvår.

Næste studiekreds begynder i januar 2024, hvor sognepræst Thomas Høg Nørager sammen med deltagerne vil læse bogen Det uomtvistelige af K. E. Løgstrup.

 

Datoer:

Tirsdag den 9. januar: Foredrag ”Glæden er fælles – K.E. Løgstrup” ved Peter Aaboe Sørensen (åbent og gratis for alle interesserede – og samtidig introduktionsaften til årets vinterstudiekreds)

Tirsdag den 16. januar - 23. januar – 30. januar: Gennemgang af bogen ’Det uomtvistelige’ af K.E. Løgstrup (Med tilmelding. Over 3 aftener læser og diskuterer vi frit og åbent Løgstrups tanker)

 

Tilmelding:
Tilmeld dig ved at skrive til Thomas på mail: thn@km.dk eller sms på: 61 22 41 26

Både foredrag og studiekreds foregår i Stefanskirkens sognehus Karmel, Vedbækgade 12, København N

 

Bogen kan købes direkte fra forlaget ’Klim’: Klik her for at købe bogen

Den kan også lånes på biblioteket: Klik her for at låne bogen


’Det uomtvistelige’ er samlebetegnelsen for den omfattende samtale, som teologen og radiomedarbejderen Helmut Friis i foråret 1979 førte med K.E. Løgstrup, og som udmøntede sig i fem radiosamtaler, der blev sendt i juni måned og frem. Samtalerne fik dengang stor opmærksomhed, og de kan ses som Løgstrups egen introduktion i et let forståeligt sprog til nogle af grundtankerne i hans filosofi.

Radiosamtalerne blev genudgivet i bogform på forlaget Klim i 2014. 

Knud Ejler Løgstrup er en af Danmarks vigtigste teologer og filosoffer. Han var professor i etik og religionsfilosofi på Aarhus Universitet fra 1943 til 1974, hvor han beskæftigede sig med en lang række teologiske og filosofiske problemstillinger især inden for etik og fænomenologi. Løgstrup var sammen med P.G. Lindhardt (1910-1988), Johannes Sløk (1916-2001) og Regin Prenter (1907-1990) en af de såkaldte fire store Aarhus-teologer.

I 1956 udgav Løgstrup sine tanker om det kristne kærlighedsbud i bogen Den etiske fordring, der senere blev berømt både i Danmark og internationalt. Grundtanken i værket var, at et menneske i sin omgang med et andet menneske altid ”holder noget af dets liv i sin hånd”, hvilket indebærer en fordring om at tage vare på det. Et andet hovedbegreb i Løgstrups tænkning var ’de suveræne livsytringer’, der dækker over nogle absolutte godheder, der er indbygget i mennesket såsom tillid, barmhjertighed og kærlighed. Løgstrups arbejde har samlet set haft stor betydning for dansk kulturliv, og hans værker er udkommet på mange sprog. Aarhus Universitet oprettede i 1995 Løgstrup Arkivet, der rummer alle hans publikationer og efterladte papirer. 

Alle er velkomne. Man behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage. 


Program:


1. aften: Tirsdag den 9. januar kl. 19 - 21

Glæden er fælles – K.E. Løgstrup”  foredrag ved Peter Aaboe Sørensen

Foredraget er offentligt men fungerer samtidig som 1. gang og introaften for årets vinterstudiekreds.

Idehistoriker Peter Aaboe Sørensen er en del af udgivergruppen bag LØGSTRUP BIBLIOTEKET. Det er således en af de fremmeste eksperter der gæster os. Peter Aaboe Sørensen har skrevet efterordet til Løgstrups bog ’Det uomtvistelige’, men vil denne aften give en bred indføring i Løgstrups tanker.


2. aften: Tirsdag den 16. januar kl. 19 - 21

” Videnskab og religion” - Oplæg og gennemgang ved Thomas Høg Nørager

Til denne aften læses de to første kapitler: 1) Videnskab og metafysik + 2) Tilfældighed og betydning

Det er Løgstrups pointe at religionens tid ikke er forbi. Det mente mange ellers i 1970’erne. I dag ved vi at Løgstrup fik ret. Religion som menneskelig livsytring er ikke noget man længere på samme måde sætter spørgsmålstegn ved. Men hvad var Løgstrups argumenter og er de stadig aktuelle?


3. aften: Tirsdag den 23. januar kl. 19 - 21

”Livsytringer og politik” - Oplæg og gennemgang ved Thomas Høg Nørager

Til denne aften læses de to næste kapitler: 3)  Livsytring og ide + 4) Kristendommens politiske indflydelse

Det er Løgstrups pointe at der i den kristne religion er universelle træk som siger noget om mennesket og menneskelivet uanset dets religiøse ståsted. Så hvad er det universelle og hvad er det specifikt kristelige i den kristne religion? Og hvordan har disse fænomener indvirket på vores samfundsindretning og vores tænkemåde.


4 aften: Tirsdag den 30. januar kl. 19 - 21

”Er religionens tid forbi? Opsamling og løse ender” - Oplæg og gennemgang ved Thomas Høg Nørager

Til denne aften læses bogens sidste kapitel: 5) Er religionens tid forbi

På baggrund af det sidste kapitel bruger vi denne aften til at få stillet og besvaret de spørgsmål der måtte være opstået de første aftener. En aften hvor vi også kan tale om andre dele af forfatterskabet og tale om aktualiteten af de ting vi har gennemgået. 

 

Håber vi ses!

 

   Studiekreds, foredrag og torsdagsrundstykker