St. Stefan kirkens historie og arkitektur

Kirken fra 1872

I 1872 blev der holdt møde på "Store Ravnsborg", en herregård beliggende på indre Nørrebro. Initiativtageren var sognepræst ved Sct. Johannes kirke Rudolf Frimodt. Hensigten var at få bygget en kirke på det ydre Nørrebro. Gaverne strømmede ind, og d. 18. juni 1873 kunne grundstenene nedlægges.

Kirken blev indviet d. 26. december (Skt. Stefans dag) 1874. Den fik navnet St. Stefan, opkaldt efter en af de 7 fattigforstandere i den første menighed på grund af de sociale forhold på Nørrebro.

Kirken blev bygget for indsamlede frivillige midler. Den kostede 34.000 rigsdaler, og derudover indsamledes 6.000 rigsdaler til præsteboligen og 10.000 rigsdaler til et præstelønningslegat. Grunden blev skænket af lensbaron Løvenskjold, der havde ejendommen Kristinedal ved Nykro, hvis have lå her.

Kirkens arkitekt var Ludvig Knudsen.

St. Stefans kirke er 35 m lang, 14 m bred, og der er 31 m fra gulvet til tårnets fløjstang.

I årenes løb har kirken gennemgået større og mindre ændringer. Af større ting kan nævnes, at der i 1929 blev bygget et kapel til kirken, og i 1965 blev der indrettet dåbsværelse, pga. hvilket selve kirkerummet blev afkortet. Belysningen blev skiftet ud i 1969. I 1993 blev der indrettet nyt dåbsværelse og informationskontor.

Våbenhuset

Når man kommer ind i kirken fanges blikket af "De hellige 3 konger" som er lavet af Theobald Stein (1829-1901). Stein var en af sin tids fremste repræsentanter for den klassicistiske tradition fra Bissen og Thorvaldsen. Han var blandt andet direktør for Kunstakademiet i en periode (1893-96). Hans mest kendte værker er Holberg-statuen foran Det Kgl. Theater og Niels Juel-statuen ved Holmens kanal.

Orglet

Når man kommer ind i kirkerummet kan man vende sig om, kigge op og se orglet.

Orglet

Det blev bygget i 1983 af orgelbygger Carsten Lund, som selv fremhæver det som et af sine bedste arbejder. Det omtales som Københavns bedste barokorgel.

Udover de 25 stemmer rummer orglet et klokkespil og en nattergal, men også, som det eneste orgel i Nord-Europa, slagtøj, dvs. stortromme og bækken.

Orglet

Kirkeskibet

Kirkeskibet

I 1882 skænkede skibsbygger Skifter Andersen fra Åbenrå kirkeskibet St. Stefan til kirken, og året efter blev det hængt op. Master og rigning blev indsat af skibsførerne S.C. Ibsen og Th. Knudsen. Skroget har været model til skibet Heinrich Augusta, som Skifter Andersen byggede til et købmandshus i Hamburg.

Kirkeruderne

Kirkeruderne

Kirkeruderne

I forbindelse med kirkens 50 års jubilæum forærede menigheden kirken penge til nye kirkeruder, og det var kunstmaleren Johs. Kragh (1870-1946) der fik arbejdet. Han tilhørte den idealiserende periode omkring århundredeskiftet. På 20 ruder skildrede kunstneren en række skikkelser med helgenglorie om panden. De holder en glorie parat til dem, der vil følge efter. I hvert vindue er anbragt en sådan skikkelse med blå himmel som baggrund, den brune jord som forstykke og med palmegrene, sejrens tegn, som indramning. Man finder lignenede kirkeruder tegnet af Johs. Kragh i andre danske kirker, bla. Lumsås kirke.

 

Prædikestolen

Prædikestolen


Prædikestolen fra 1874 var oprindelig udsmykket med fire felter med allegoriske motiver: Tro, håb, kærlighed og retfærdighed.
Ved 25 års jubilæet i 1899 dekorerede malermester Schrøder den med ny maling og forgyldning af fem felter. Han indsatte allegoriske figurer efter de tidligere motiver forestillende Kristus med lammet, tro, håb, kærlighed og retfærdighed.
Under hovedrestaureringen i 1974 blev prædikestolen sænket og rykket nærmere koret.

Ove Carlsens lysskulptur

Ove Carlsens lysskulptur


I 1993 blev en lysestage, skænket af Kirkeligt Samfund, opstillet i kirken. Den er tegnet og fremstillet af Ove Carlsen. Københavns kommune har skænket granitstenen, der er bundet ind i jern og påsat 21 lyseholdere, og med jordkloden i form af en messingskive ovenpå.

"St. Stefans martyrdød"

Ved en indsamling i menigheden i 1919 blev et maleri, der forestiller St. Stefans martyrdød, skænket kirken. Det forevistes sognet, der billigede billedets anbringelse som planlagt, nemlig ved døbefonten.

Det er noget uklart hvem der har malet billedet. Originalet har været en freske i kirken San Lorenzo fuori le mura ("Sankt Laurentius uden for muren") i Rom. Ansvarlig for disse fresker var maleren Cesare Fracassini (1838-1868), men han døde før arbejdet var færdigt, og det blev videreført af hans venner og kolleger Paolo Mei og Cesare Mariani. 

På en karton til billedet, der befinder sig i Galleria Moderna i Rom, er anført at maleren er Paolo Mei, men andre kilder tilskriver det Mariani.

Originalerne findes ikke længere: San Lorenzo-kirken blev bombet i 1943 og alle freskerne på nær en blev ødelagt. En kopi af fresken skal efter sigende findes i loftet i Stefanskirken i San Stino di Livenza uden for Venezia.

Koret

Altertavlen er malet af Anton Dorph (1831-1914),og forestiller Jesus på besøg hos søstrene Martha og Maria. Frøkenerne Dorph Petersen fra Blågårds stod model.

71 kirker i Danmark har altertavler af Anton Dorph, og heraf har 6 motivet med Martha og Maria. Den ældste er i Thystrup kirke ved Haderslev, den næstældste her i kirken.

I forbindelse med restaureringen i 1974 blev der opsat et nyt alterbord. De to store kandelabre på alteret blev skænket af Holmens kirke i 1874.

Døbefonten er af grønlandsk marmor.

Præsteværelset

I præsteværelset findes en fotorække af kirkens tidligere sognepræster, en skulptur der forestiller Kristus, der bærer korset, 3 malede medaljoner af hjorte samt et billede af korsfæstelsen.

Her findes også kirkesølvet og kirkens messehagler; 4 af dem designet af Ove Carlsen og syet af Inger Green Pedersen.

Tårnet

I 1958 fik kirken nye klokker. De tre klokker er støbt i England hos firmaet John Taylor & Co, og erstattede "en tålelig malmklokke og en rædsel af en stålklokke", som Emanuel Würtzen udtrykker det i dette radiocauseri om de nye klokker.

Klokkerne er stemt i tonerne a - c - d, de 3 første toner i hymnen Te Deum, Laudamus.

Klokkerne er stemt i tonerne a - c - d, de 3 første toner i hymnen Te Deum, Laudamus